יקב כישור ב"אוצרות הגליל"

יקב כישור מתפרסם באתר "אוצרות הגליל", המרכז מקומות וחוויות בגליל המערבי: לינק
18.11.14